Įmonės profilis

UAB “Cosmica” yra pirmaujanti pramoninių įrenginių gamintoja Lietuvoje. Nuo įkūrimo 1994 metais, įmonė tiekia specializuotas projektavimo ir gamybos paslaugas daugeliui pramonės šakų.

Cosmica įsikūrusi didesnėje nei 27000m² teritorijoje. Įmonėje dirba apie 70 darbuotojų, o pajėgumai siekia 500 tonų gaminių per metus.

Įmonė turi 5500m² slėginių indų ir vamzdynų cechą,160m² paviršiaus apdirbimo cechą, 250m² dažymo cechą. Produkcija sandėliuojama 4400m² aikštelėje.

Bendrovėje sukurta ir įgyvendinta kokybės vadybos sistema ir atitinka LST EN ISO 9001: 2015 standarto reikalavimus. Sertifikatas Nr. TIC 15 100 0811

Pagrindinė gamyba :

- Slėginiai įrenginiai sertifikatai:
Atitikties sertifikatas Nr. 2014/68/ES/2019/79 pagal europos parlamento ir tarybos direktyvos 2014/68 ES „Slėginė Įraqnga“ D modulį,išduotas notifikuotos istaigos Nr.1399, Technikos priežiūros tarnybos .
Anžeminės suskystintos naftos dujų talpyklos : ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. 2014/68/ES /2017/45
išduotas notifikuotos istaigos Nr.1399, Technikos priežiūros tarnybos.

- Plieniniai konstrukciniai elementai :
Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1399-CPR- 004
EXC1;EXC2;EXC3 darbų atlikimo klasės pagal EN 1090-2:2008+A1:2011,padengtos antikorozinėmis dangomis.

- Plieninės požeminės ir antžeminės dvisienės talpyklos,gaminamos pagal standartų LST EN 12285-1 ir LST EN 12285-2 reikalavimus.

Metalų lydomojo suvirinomo rekalavimai sertifikuoti pagal En ISO 3834-2 „Išsamūs kokybės reikalavimai“ ir slėginiai įrenginiai vokietijos rinkai pagal AD2000: Sertifikatas Nr. 0662/1893/17,
Išduotas vokietijos TUV THURINGEN

Bendrovėje suvirinimaą koordinuoja suvirinimo inžinierius turintis europos ir tarptautinį (EWE ;IWE) suvirinimo inžinieriaus sertifikatus.

Neardomuosius suvirinimo siūlių bandymus bendrovėje atlieka sertifikatus turintis inžinierius šiais metodais: Apžiūrimoji kontrolė (VT), Kontrolė skverbikliais (PT), Radiografinė kontrolė (RT), Ultragarsinė kontrolė (UT), Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis (MT).

- Suvirintojų kvalifikacija tikrinama ir išduoti sertifikatai pagal EN ISO 9606-1, ir slėginių įrenginių direktyvos nr.2014/68/ES ir AD2000 reikalavimus
- Suvirinimo operatoriai tikrinami ir išduoti sertifikatai pagal EN ISO 14732, ir slėginių įrenginių direktyvos nr.2014/68/ES ir AD2000 reikalavimus
Sertifikuoti TPT ir TUF TURINGEN
Viso sertifikuota 14 suvirintojų.

Suvirino procedurų aprašai ir tvirtinimai (SPPP) atliekami pagal EN ISO 15614-1 standarto reikalavimus ir atlieka TPT arba TUV THURINGEN.
Suvirinimo procedūros (SPA) rengiamos pagal EN ISO 15609-1 standarto reikalavimu
Suvirinimo procesai: 135; 141; 136; 111; 121.
Suvirinamas metalas pagal CE ISO/TR 15608: gr.: 1.1; 1.2;(mažaanglis plienas); Gr. 8.1 Austanitinis(nerūdijantis) plienas; gr. 10.1 dupleksinis plienas.

Gaminių projektavimas ir gamyga:
- Slėginiai įrenginiai pagal: direktyvą (PED:) Nr.2014/68; AD 2000; EN 13445
- Plieninės požeminės ir antžeminės dvisienės talpyklos,gaminamos pagal standartų LST EN 12285-1 ir LST EN 12285-2 reikalavimus.

Gamyba :
- Plieniniai konstrukciniai elementai : EXC1;EXC2;EXC3 darbų atlikimo klasės pagal EN 1090-2:2008+A1:2011,padengtos antikorozinėmis dangomis.

Suvirinimas:
- Suvirinimo koordinavimą atlieka suvirinimo inžinierius turintis europos ir tarptautinį (EWE ;IWE) suvirinimo inžinieriaus sertifikatus .
- Suvirintojų kvalifikacija tikrinama ir išduoti sertifikatai pagal EN ISO 9606-1, ir slėginių įrenginių direktyvos nr.2014/68/ES ir AD2000 reikalavimus
- Suvirinimo operatoriai tikrinami ir išduoti sertifikatai pagal EN ISO 14732, ir slėginių įrenginių direktyvos nr.2014/68/ES ir AD2000 reikalavimus
Sertifikuoti TPT ir TUV THURINGEN

- Suvirino procedurų aprašai ir tvirtinimai (SPPP) atliekami pagal EN ISO 15614-1 standarto reikalavimus ir atlieka TPT arba TUV THURINGEN.
- Suvirinimo procedūros (SPA) rengiamos pagal EN ISO 15609-1 standarto reikalavimu
- Suvirinimo procesai: 135; 141; 136; 111; 121.
- Suvirinamas metalas pagal CE ISO/TR 15608: gr.: 1.1; 1.2;(mažaanglis plienas); Gr. 8.1 austenitinis(nerūdijantis )plienas; gr. 10.1 dupleksinis plienas.

Kontrolė
Neardomuosius suvirinimo siūlių bandymus bendrovėje atlieka sertifikatus turintis inžinierius šiais metodais: Apžiūrimoji kontrolė (VT-2), Kontrolė skverbikliais (PT-2), Radiografinė kontrolė (RT-2), Ultragarsinė kontrolė (UT-2), Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis (MT-2).